سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
جمکرانی شویم
تنهایی بهتر از همنشین بد است . همنشین درستکار، بهتر از تنهایی است . [رسول خدا صلی الله علیه و آله]